Dansk økonomi

Skattetrykket er faldet i Danmark

I de seneste 3-4 år er skattetrykket faldet i Danmark, og danskerne kan glæde sig over, at der er udsigt til, at skattetrykket falder i de næste par år også. Det viser tal i Skatteøkonomisk Redegørelse 2018, som er en publikation fra Skatteministeriet der udkommer i midten af juni.

Skattetrykket skal sænkes yderligere

For VLAK-regeringen er det en hjørnesten i skattepolitikken, at skattetrykket skal sænkes. I regeringsgrundlaget står der, at målet er at sænke det strukturelle skattetryk. Siden 2013 er der blevet gennemført en række skattelempelser, og bl.a. blev selskabsskatten sat ned fra 25 til 22 procent. Derudover opnåede politikerne i finansloven for 2016 og 2017 til enighed om en nedsættelse af registreringsafgiften og en nominel fastfrysning af grundskylden. Ifølge beregninger fra Skatteministeriet forventes det strukturelle skattetryk isoleret set at falde yderligere med ca. 0,4 procent af BNP frem til 2025. Det sker som følge af de skattepolitiske aftaler, som er indgået siden 2017.

Lavere skat på arbejde og højere fradrag for pensionsindbetalinger

I det seneste års tid er der bl.a. indgået aftaler om lavere skat på arbejde og højere fradrag for pensionsindbetalinger, og sidstnævnte er gældende fra februar 2018. Den positive effekt er, at danskerne får flere penge mellem hænderne til forbrug, og samtidig opmuntres de til at spare mere op selv til pensionsalderen.

Fjernelse af afgifter

Ud over en nedsættelse af registreringsafgiften, så har regeringen med sin erhvervspakke fjernet en række afgifter på bl.a. alkoholsodavand, øl (emballageafgiften), ligesom det også er blevet billigere at købe nødder, vin og chokolade.

Frankrig har nu det højeste skattetryk i EU

Niveauet for skatter og afgifter er dog stadig højt i Danmark, når man sammenligner med tal fra EU eller OECD. Danmarks skattetryk ligger et pænt stykke over gennemsnittet for de 28 EU-medlemslande, men for første gang indtager Danmark ikke længere en topplacering, når det gælder om at have det højeste skattetryk. Tal fra Eurostat viser, at Frankrig i 2016 havde et skattetryk, der er højere end Danmarks, og det belgiske skattetryk ligger en smule under det danske.

Stor opbakning til offentlig sektor

Til gengæld skal man huske på, at der i Danmark fortsat er stor opbakning til at have en offentlig sektor med gratis skoler, hospitaler og et socialt sikkerhedsnet for arbejdsløse. Vi har desuden i Danmark et progressivt skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer mest. I andre EU-lande, som ikke har et socialt sikkerhedsnet, gratis skolegang eller lægehjælp, må en del af lønnen bruges til at betale for dette og til at købe private forsikringer.

ashe