Dansk økonomi

Danskerne kører færre ture over grænsen for at hente øl, slik og sodavand

Engang var det vældig populært blandt danskerne at køre over grænsen og fylde indkøbsvognen med billige øl, sodavand og slik. Både privatbilister og busser kørte over den dansk-tyske grænse med det formål at skaffe billige chokolade, øl og slik til weekendhygge, eller hvis der skulle holdes fest. Men siden starten af 00‘erne er grænsehandlen næsten halveret, fremgår det af Skatteøkonomisk Redegørelse 2018, som blev publiceret af Skatteministeriet  . I 2017 udgjorde grænsehandlen med nydelsesmidler kun 0,3 procent af privatforbruget, mens det i starten af 00‘erne udgjorde 0,6 procent.

Skatteminister glæder sig over danskernes handel i Danmark

Danskernes dalende lyst til at køre over grænsen og handle billige nydelsesmidler er en positiv udvikling, mener skatteminister Karsten Lauritzen (V). Det gavner nemlig de danske butikker, at danskerne i stedet vælger at handle øl, sodavand og slik lokalt. Uanset om danskerne køber drikkevarer,chokolade og slik indtil weekendhygge med familien, eller de skal holde en stor fest, så er det med til at holde gang i butikkerne og dansk erhvervsliv, at danskerne vælger at købe varerne hos den lokale købmand. Det er desuden med til at skabe flere arbejdspladser i Danmark, når danskerne bruger deres penge i Danmark i stedet for at lægge dem syd for grænsen.

Billigere alkoholsodavand, øl, vin og nødder

Danskerne kan se frem til, at afgifter på emballage på øl og sodavand vil blive annulleret i 2018. En afgiftsstigning på chokolade og vin vil ligeledes blive annulleret. I november 2017 indgik regeringen nemlig en aftale om en erhvervspakke med Dansk Folkeparti og De Radikale, som har til formål at sænke og fjerne i alt 65 afgifter på bl.a. alkoholsodavand, øl og nødder. Dette vil betyde en lempelse af afgifter for 570 millioner årligt,og når aftalen er indfaset i 2025. Tillægsafgiften på alkoholsodavand blev fjernet i januar 2018 med den begrundelse, at den ikke har nogen sundhedsmæssige effekter. Når emballageafgiften fjernes i 2019, slipper forbrugerne billigere, og virksomhederne slipper for de administrative omkostninger i forbindelse med emballageafgiften. Nøddeafgiften afskaffes ved en halvering i januar 2018 og en afskaffelse i 2020, for der er ingen sundhedsmæssig begrundelse for at have den. De ovenstående afgiftslempelser forventes at betyde et yderligere fald i grænsehandlen fremover.

ashe