Dansk økonomi

Skattemyndighederne stævner udbyttesvindlere

De danske skattemyndigheder vil stævne de udbyttesvindlere, som har snydt den danske stat for et milliardbeløb. For tiden anlægger skattemyndighederne en række civilretlige sager mod blandt andet udenlandske pensionsplaner samt andre professionelle aktører, der er involveret i udbytte sagen. Ifølge de danske skattemyndigheder vil det samlede beløb i de anlagte civilretslige sager løbe op i et beløb omkring 11 milliarder kroner.

Grundigt forarbejde og sagsanlæg

Skattemyndighederne og Kammeradvokaten har gennem længere tid foretaget et grundigt forarbejde, og der er på nuværende tidspunkt anlagt 50 sager med et samlet krav på 2,3 milliarder kroner. Det er dog et mål for skattemyndighederne at anlægge sager, som svarer til det beløb, som svindlerne har snydt staten for – dvs. et beløb på 12,7 milliarder kroner. I forbindelse med forarbejdet er det kommet frem, at professionelle aktører har medvirket til svindlen. Det betyder, at de dokumenter, som har været grundlag for udbetalingen af udbytteskatten har været igennem flere professionelle hænder, før SKAT har fået dem i hænde. Skattemyndighederne vurderer derfor, at disse professionelle aktører kan have et ansvar, og det er derfor, der nu bliver anlagt civilretslige sager med krav om tilbagebetaling eller erstatning.

International efterforskning og beslaglæggelser

Derudover leder SØIK en strafferetlig efterforskning, og SØIK har bl.a. fået hjælp fra et Joint Investigation Team, som er et internationalt efterforskningshold med dygtige efterforskere fra hele verden. I forbindelse med efterforskningen er der blandt andet blevet udført ransagninger, og der har været foretaget afhøringer. Derudover er der blevet indhentet oplysninger fra pengeinstitutter, banker og virksomheder. Det har ført til beslaglæggelse af værdier i udlandet – hovedsageligt i Tyskland – for et beløb på ca. 2,7 milliarder kroner (aktier, indestående på bankkonti og ejendomme). Der skal dog falde en straffedom, før den danske statskasse kan få pengene retur.

Direktører og ansatte i SKAT går fri

I februar blev to direktører i SKAT frifundet i Udbytte-sagen. Ifølge advokatfirmaet Bech-Bruun har de to direktører ikke begået tjenesteforseelser i forbindelse med, at der blev begået udbyttesvindel for 12,3 milliarder kroner. I december 2017 blev det i en anden undersøgelse fra Bech-Bruun konkluderet, at 14 nuværende og tidligere ansatte i SKAT og Skatteministeriet heller ikke har begået nogle tjenesteforseelser, og de går alle fri. I rapporten var der dog en skarp kritik af SKAT´s håndtering af sagen, fordi SKAT undlod at undersøge, om modtagerne var berettigede til refusion af udbytteskat, selvom der var tale om meget store beløb.

Ingen garantier

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er stadig meget forarget over, at det er lykkedes kriminelle at svindle den danske stat for så mange milliarder. Men han er samtidig meget tilfreds med, at arbejdet med at få de stjålne penge tilbage nu går ind i en ny fase. Han understreger dog, at sagerne, som skal føres ved udenlandske domstole, er komplicerede, og at der ikke er nogen garanti for, at den danske stat får pengene tilbage, men at det er forsøget værd.

ashe