Privat økonomi

Mange familier kan ikke mærke opsvinget i Danmark

Selvom nøgletallene for dansk økonomi viser, at der er opsving og højkonjunktur i Danmark, så oplever hver tredje dansker ikke økonomisk fremgang. Det viser en ny måling foretaget af Danske Bank link text, som findes i rapporten „Økonomisk Tryghed 2018“. Faktisk er det en tredjedel af danskerne, som ikke oplever økonomisk fremgang. For pensionister er tallet næsten 60 procent. Omkring 9 procent svarer i undersøgelsen, at de oplever, at deres økonomi er blevet værre, selvom Danmark ifølge Økonomiministeriet er inde i et opsving link text.

Danskerne er mere nøjsomme trods opsving

Målingen afspejler tallene for forbrugertilliden i Danmark. Forbrugertillids-indekset viser, at danskerne tror på, at økonomien er i fremgang, men danskerne er mere nøjsomme nu end sidste gang der var et et stort opsving før finanskrisen. Danskerne foretrækker at spare op frem for at købe forbrugsgoder, og mange er opmærksomme på at sætte penge til side til uforudsete udgifter. Undersøgelsen viser, at 37 procent af de adspurgte vil bruge en indkomstfremgang på 500 kr. til uforudsete udgifter, mens kun 18 procent ville spare op til bil eller andre forbrugsgoder. 9 procent ville bruge de 500 kr. på at spare op til pension.

ashe