Privat økonomi

Mange fattige familier får afslag på feriehjælp

Sommerferien står for døren, og de fleste forældre vil gerne holde ferie med deres børn, men et stigende antal har ikke råd. Derfor søger de om feriehjælp hos Dansk Folkehjælp, som i år har afsat 2 millioner kroner ekstra til feriehjælp til fattige familier i Danmark link text . Alligevel har flere end 4.000 familier fået afslag på deres ansøgning om en uges feriehjælp. I alt har Dansk Feriehjælp modtaget 5.487 ansøgninger fra fattige familier, og det er en stigning på 10-15 procent sammenlignet med i 2017.

Større antal familier kan søge om feriehjælp

Ifølge Klaus Nørlem skyldes stigningen i antallet af ansøgninger, at Dansk Folkehjælps ferietilbud tidligere kun har været for enlige forsørgere. Men i 2018 er tilbuddet blevet udviddet, så familier med to forældre på overførselsindkomst også kan søge hjælp. Det skyldes, at fattigdomsanalyser viser, at denne gruppe også har rigtig svært ved at finde penge til at holde ferie med deres børn. Men det betyder samtidigt, at der er flere om buddet hos Dansk Folkehjælp, og at flere dermed får afslag.

Ferieoplevelse giver et pusterum

Omkring 1.000 familier vil få tilbudt en uges ferie af Dansk Folkehjælp. Familierne fordeles ud over 3.500 feriepladser, hvilket svarer til, at to børn og en forælder kan komme på ferie. Hvis der er mere end 2 børn i familien, kan det derfor blive et problem, at de ikke alle sammen kan komme af sted. For børn betyder det meget at få en ferieoplevelse, hvor de får et pusterum fra hverdagen, og det betyder også noget, at de kan fortælle kammeraterne i skolen, at de har været på en ferie, så de ikke skal føle sig anderledes, fordi de kommer fra familier med begrænsede økonomiske midler.

ashe